Resurscentrum för litteratur

 
Region Norrbotten


Besöksadress:
Regionhuset
Robertsviksgatan 7
972 41 Luleå

Hemsida: resurscentrumforlitteratur.se
Facebook: resurscentrumförlitteratur
Instagram: instagram.com/resurslittVerksamhetsledare
Kajsa Kero
​​​​​​​kajsa.kero@norrbotten.se