Om oss


Resurscentrum för litteratur startades av Region Norrbotten i augusti 2015. Syftet med Resurscentrum för litteratur är att lyfta litteraturen som konstform och att underlätta författarskap, utgivning av litteratur och litteratursamverkan i Norrbotten.

En målsättning med Resurscentrum för litteratur är att verksamheten ska vara ett nav i det litterära Norrbotten.

Resurscentrum för litteratur ger råd och stöd till författare, skribenter, förlag, litterära översättare och andra aktörer på litteraturområdet i Norrbotten inom områden som bland annat finansiering, marknadsföring, skrivande, samverkan, e-böcker och egenutgivning.

Verksamhetens lokaler finns i Regionhuset, Robertsviksgatan 7, Rum E116.

Resurscentrum för litteratur följer Författarförbundets arvodesrekommendationer vid ersättning till författare m.fl. för framträdanden i Resurscentrums regi.Verksamhetsberättelse 2018.pdf
Verksamhetsberättelse 2017.pdf