EGENUTGIVNING RÅDGIVNING

Är du litteraturaktör i Norrbotten och har frågor kring egenutgivning av böcker, hör gärna av dig till Resurscentrum för litteratur.

Resurscentrum för litteratur kan ge råd gällande exempelvis:

  • utgivningsmöjligheter
  • ISBN-nummer
  • olika bokutgivningstjänster
  • marknadsföring för egenutgivare
  • olika sätt att trycka böcker
  • e-bokens möjligheter för egenutgivare
  • skillnaden mellan olika förlagsformer (traditionella förlag, hybridförlag och egenutgivare)

Lorem ipsum dolor sit

EGENUTGIVNINGSTIPS

Tips 1 - Egenutgivning, hybridförlag och traditionella förlag
Om du funderar på skillnaderna mellan egenutgivning, hybridförlag och traditionella förlag så har Ebes förlag gjort en Youtubevideo (35 min lång) som på ett tydligt sätt förklarar skillnaderna. Har du fler frågor om olika förlagstyper och egenutgivning, så hör gärna av dig till Resurscentrum för litteratur.

Tips 2 - Skapa en egenutgiven bok
Det finns en mängd olika sätt att ge ut en egenutgiven bok. I tidningen Skrivas artikel Så förvandlar du ditt manus till en bok kan du läsa om hur du kan gå tillväga. För fler tips och idéer kring egenutgivning kan du också lyssna på Skrivarpoddens avsnitt om egenutgivning.

Tips 3 - Skaffa ISBN-nummer
Du kan ansöka om ISBN-numret till din egenutgivna bok kostnadsfritt hos Kungliga Biblioteket. ISBN-numret är bokens "personnummer". Kungliga biblioteket har samlat vanliga frågor och svar om ISBN på en särskild webbsida. Om du väljer att använda vissa egenutgivningstjänster (som exempelvis Publit och BoD) så kan du få ett ISBN-nummer tilldelat boken av dem istället.

Tips 4 - Starta ett eget förlag
Överväger du om att starta ett eget förlag? På verksamt.se finns det grundinformation om hur man kan försörja sig som författare och ge ut och sälja böcker. Där hittar man även information om avtal, upphovsrättsersättningar och moms med länkar till mer djupgående informationskällor.