SAMVERKAN RÅDGIVNING

En del av Resurscentrum för litteraturs verksamhet består i att ge råd och stöd gällande samverkansmöjligheter på litteraturområdet i länet. Det sker både genom rådgivning till enskilda aktörer på litteraturområdet som söker samverkan och genom samverkansmöten då olika aktörer på litteraturområdet får en möjlighet att träffas. Är du en aktör på litteraturområdet i Norrbotten och behöver hjälp med att hitta samverkan med andra aktörer, hör gärna av dig till Resurscentrum för litteratur.

Resurscentrum för litteratur kan exempelvis hjälpa till med att ge råd till:
  • författare gällande vilka förlag som finns i länet
  • förlag gällande vilka översättare som verkar i länet
  • bilderboksförfattare gällande vilka illustratörer och konstnärer som finns i Norrbotten
  • studieförbunden om vilka författare som kan vara intresserade av att hålla i skrivarcirklar
  • biblioteken om vilka författare som är intresserade av författarbesök